รุมยกย่อง จ่ากระดูกเหล็ก ถูกแก๊งยาถอยรถชน-ลืมเจ็บวิ่งไล่จับต่อ รุมยกย่อง จ่ากระดูกเหล็ก ถูกแก๊งยาถอยรถชน-ลืมเจ็บวิ่งไล่จับต่อ
   โดนเก๋งแก๊งยาบ้าเร่งเครื่องถอยหลังชน ร่างถูกอัดก็อปปี้
"ขอนแก่นลิงค์" พาเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น "ขอนแก่นลิงค์" พาเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น