จังหวัดขอนแก่น จัดงาน CD day ขอนแก่น รวมพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง   


จังหวัดขอนแก่น จัดงาน CD day ขอนแก่น รวมพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

วันที่ 17 ก.ค 2560 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมขอนแก่นนาย พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "CD Day ขอนแก่น รวมพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง" ประจำปี 2560  ซึ่งจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นแม่งานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

สำหรับการจัดงาน "CD Day ขอนแก่น ในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และเครือข่าย ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 


  
นอกจากการมอบรางวัลให้กับชุมชน หมู่บ้านและบุคคลดีเด่นยังมีการจัดบูธนิทรรศการของชุมชนที่ได้รับรางวัลมาเผยแพร่ผลงานให้กับผู้มาร่วมงานได้รู้ด้วย รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดขอนแก่นมาแสดงและจำหน่ายด้วยเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดและของรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการรวมพลังประชารัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานรากให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณภาพและข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
17 กรกฎาคม 60 17:04:47
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.