ขอนแก่นจัดปั่นจักรยานทอดเทียนพรรษา สืบสานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่   


เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 ก.ค. นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในสังกัด อ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย ชมรมเครือข่ายจักรยานจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 200 คน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ปั่นจักรยานทอดเทียนระหว่างพรรษาจากที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปถึงวัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น ระยะทาง 27 กม. โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองขอนแก่น มาอำนวยการจราจรตลอดเส้นทาง

ในวันนี้นักปั่นได้ร่วมชื่นชมภาพวาด Unseen Khon Kaen ฮูปแต้มรอบอุโบสถอายุกว่า 150 ปี และชมการแสดงละคร "สังข์สินไซ" จากนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี และร่วมทำบุญถวายเงินให้วัดรวม 15,978 บาทนายฉัตรชัย กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพประชาชนในสังกัด อ.เมืองขอนแก่น และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและในชุมชนได้ โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ “ปั่นจักรยานทอดเทียนระหว่างพรรษา" "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เลือกวัดไชยศรีเป็นพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ เข้ามาชมความเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เนื่องจากว่าที่นี่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ ควรค่าแก่การเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จัก แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีคนอีสาน ณ ที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

ทางด้านพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี ได้เล่าถึงประเพณีดั้งเดิม โดยเฉพาะ ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ชาวอีสานจะรู้จักดี คือ ประเพณี12 เดือนของชาวอีสานที่ต่างจากประเพณี12เดือนของภาคอื่นหลายประเพณี คลองสิบสี่ คือ แนววิถีที่ควรที่ต้องปฏิบัติ 14 ประการเปรียบได้ว่าเป็นกฎหมายที่ต้องทำตามอย่างเข้มงวดซึ่งมีทั้งพิธีของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ พระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป ดังนั้น ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นภูมิปัญญามรดกอันล้ำค่าของปราชญ์อีสานที่ทุกคนควรศึกษาและทำความเข้าใจในพื้นฐานความเชื่อคติเดิมชาวอีสานมากขึ้น

ขอขอบคุณภาพและข่าว

ก่อสิทธิ์ กองโฉม ขตว.เดลินิวส์ ขอนแก่น
15 กรกฎาคม 60 20:33:56
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.