ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off จัดโครงการกำจัดผักตบชวา   


เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ณ บริเวณบึงหนองแจบ้านดอนแดง โดยมี นายสุทิพย์ ดิสโรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน พร้อมด้วยมวลชนจากส่วนราชการทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ดอนหัน ประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในบึงหนองแจซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน ต.ดอนหัน และเป็นแหล่งน้ำผลิตน้ำประปา 5 หมู่บ้านประจำตำบลดอนหัน ปัจจุบันเต็มไปด้วยผักตบชวาอย่างหนาแน่นบึงหนองแจ ซึ่งยากต่อการกำจัดด้วยกำลังของคนจำต้องระดมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น เรือตัดผักตบ เรือดันผักตบ เรือตักเก็บผักตบนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ของอำเมืองขอนแก่นเพราะผักตบชวาหรือวัชพืช ได้สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังขาดความต่อเนื่องในการกำจัดทำให้ผักตบชวาและวัชพืชยังคงแพร่พันธุ์ในแหล่งต่างๆอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ำ การทำมาหากินในแหล่งน้ำ และการระบายน้ำโดยเฉพาะบึงหนองแจ บ้านดอนแดง ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดังนั้น ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชน บูรณาการรวมตัวกันกำจัดทำให้ผักตบชวาและวัชพืชที่ยังคงแพร่พันธุ์ในบึงหนองแจให้หมดไป โดยจะนำผักตบชวาที่ได้มาประมาณ 30 – 40 ตันให้เกษตรกรนำไปทำปุ๋ยและงานฝีมือของชาวบ้านต่อไป พร้อมวางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาบึงหนองแจเป็นบึงสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ตลอดไป.

ขอขอบคุณภาพและข่าว
15 มิถุนายน 60 14:50:50
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.