แม่เข่าอ่อน เปิดจดหมายลูกชายได้ทุนเรียนฯ แต่ไม่ได้เรียนเหตุไปรษณีย์ส่งช้า   


นางสุชาดา พรมทา อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 53 ม.2 บ้านหนองจิก ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ นำจดหมายที่ได้รับทางไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อเย็นวันที่ 3 พ.ค. มาร้องต่อสื่อว่าไปรษณีย์หนองหงส์ ส่งจดหมายล่าช้าเกินความเป็นจริง ทำให้ลูกชายที่กำลังจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลฯต้องขาดโอกาสยื่นขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพราะเลยเวลาที่มหาวิทยาลัยฯได้กำหนดให้ไปยื่นคำร้องขอทุนการศึกษานางสุชาดา เล่าว่า นายสุชัย พรมทา อายุ 19 ปี ลูกชายเพิ่งจะสมัครเข้าเรียนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีแรก ลูกชาย อยู่ในกลุ่มโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ลำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม” และอยู่ระหว่างรอเอกสารจากมหาวิทยาลัยฯ หลังจากได้รับจดหมายเมื่อเย็นวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ภายในมีหนังสือกรอกขอคำร้อง และเอกสารชี้แจง เมื่อนำหนังสือของมหาวิทยาลัยฯมาอ่าน ถึงกับเข่าอ่อน เพราะในหนังสือระบุให้ไปยื่นขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 –วันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว จากนั้นได้ติดต่อสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคำตอบว่าจดหมายดังกล่าวถูกส่งมาก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2560 ไม่สามารถจะไปยื่นขอใช้สิทธิ์รับทุนได้อีกเพราะผิดระเบียบ

เมื่อสอบถามไปที่ไปรษณีย์อำเภอหนองหงส์ กลับได้รับคำตอบว่าจดหมายดังกล่าว พึ่งได้ถูกจัดส่งมาแล้วนำไปส่งทันทีเพราะไปรษณีย์หนองหงส์อยู่ปลายทาง หากเป็นความเดือดร้อน ไปรษณีย์หนองหงส์ ก็พร้อมที่จะประทับตราลงวันที่ 28 เมษายน ให้ได้ ซึ่งตนเองมองว่าอย่างไรก็ไม่ทันกับเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ส่วนตัวไม่คิดจะต่อความยาวหรือทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต ให้ครั้งนี้เป็นตัวอย่าง ไม่อยากให้ไปรษณีย์อีกหลายแห่ง ทำงานล่าช้าในลักษณะนี้อีก เพราะเอกสารบางอย่างของผู้รับมีความสำคัญแตกต่างกัน

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว 
3 พฤษภาคม 60 19:12:25
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.