ขอนแก่นจัดงาน Khon Kaen - GMS Fair 2017โชว์ของดีเมืองขอนแก่น ดึงประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมโชว์    (อ่าน 11,474)


ขอนแก่นจัดงาน Khon Kaen - GMS Fair 2017โชว์ของดีเมืองขอนแก่น ดึงประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมโชว์ด้วย


 
จังหวัดขอนแก่น โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จะจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมของจังหวัดและผู้ประกอบการของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : Khon Kaen - GMS Fair 2017 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

กิจกรรมภายในงาน : ประกอบด้วย 

1. การจัดคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ จากประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และจีน ประกอบด้วย สินค้าหัตถกรรม ของใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สมุนไพร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารเด่น กว่า 300 คูหา อาทิเช่น ผ้าไหมขอนแก่น ผ้าทอพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆ เครื่องทองเครื่องเงินจากจังหวัดภาคเหนือ ไส้อั่วลำปาง ส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวาง ข้าวแกงปักษ์ใต้ ไขมุกต์อันดามัน ทุเรียนและผลไม้สดๆจากจันทบุรี รวมทั้ง สินค้าของต่างประเทศที่น่าสนใจ อาทิเช่น ผ้าพื้นเมืองจากเมียนมาร์ ผ้าไหม เครื่องประดับเงิน จาก สปป.ลาว ไม้กฤษณา เครื่องประดับหินสี จากเวียดนาม และ สินค้านวัตกรรมที่หลากหลายจากจีน 
 
2. การจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของจังหวัดขอนแก่น และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
  
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากศิลปินพื้นบ้านและการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แสง สี เสียง ตระการตา เป็นประจำทุกวัน ตลอดช่วงการจัดงาน อาทิเช่น ไผ่ พงศธร , ริท เดอะสตาร์, ธัญญ่า อาร์สยาม ,ไม้เมือง, โหน่ง สรรพสิทธิ์ และ TOULY (ตูลี่) ศิลปินวัยรุ่นยอดนิยมจาก สปป.ลาว ชมฟรีทุกวัน 

คาดว่า จะมีผู้เที่ยวชมงานไม่ต่ำกว่า 1 แสน 2 หมื่นคน มีเงินสะพัดตลอดการจัดงาน ทั้ง 5 วัน กว่า 25 ล้านบาท  


 


Poster : admin | 20 เมษายน 60 14:21:45
Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.