กพท.ชี้ชัด เด็กพูดมีระเบิดบนเครื่อง ต้องได้รับโทษตาม ก.ม.เหมือนผู้ใหญ่    (อ่าน 6,452)


       เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยถึงกรณีสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 136 กรุงเทพฯ-เชียงราย มีความจำเป็นต้องล่าช้า เนื่องจากมีผู้โดยสารซึ่งเป็นเด็กชายอายุ 14 ปี พูดว่ามีระเบิดในแจ็กเกตว่า ปกติแล้วเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทางสายการบินต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.บ.ความผิดบางประการของการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 22 ระบุโทษไว้ชัดเจน ดังนั้นผู้กระทำผิดไม่ว่าจะอายุเท่าใด เป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ ก็ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน แต่โทษจะมากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับศาลจะเป็นผู้พิจารณา       ส่วนการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสายการบินว่าจะมีการฟ้องร้องหรือไม่ เพราะเมื่อมีการออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด (ดีเลย์) ทำให้สายการบินต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าที่จอดเครื่องบิน เป็นต้น สำหรับ พ.ร.บ.ความผิดบางประการของการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 22 ระบุไว้ว่า ผู้ใดแจ้งข้อความ หรือส่งข่าวสาร ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุ หรือน่าจะเป็นเหตุผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว


Poster : eif | 22 มีนาคม 60 15:41:31
Copyright © 2017 KhonKaenLink.info / All rights reserved.