ประวัติ นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ติดต่อหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค หรือปัญหาต่างๆ ให้แจ้งได้โดยเลือกหน่วยงานที่นี่
สารจากผู้ว่าฯขอนแก่น
    - สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 1
    - สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1
    - สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2
    - สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3
    - สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 5รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 4
    - สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 5
    - สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 7รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 6
    -
สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 7

สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 9 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 8
    -
สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 10 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 9
    -
สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 10 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 10

    - สารจากผู้ว่าฯ ฉบับที่ 10 รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 11
 
ตรวจสอบข้อมูล/สั่งการ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประสานข้อมูลโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3
ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-331515, 043-236882 e-mail : khonkaen@moi.go.th
ออกแบบโดย นายชุมพร พารา เว็บมาสเตอร์ขอนแก่นลิ้งค์