โรงเรียนนานาชาติฮาโรว์ Harrow International School Bangkok

โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุด จากกรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย หลักสูตรและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนฯ
ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด